Olen viittä vaille nelikymppinen viisihenkisen perheen isä, aviomies, imuroija ja innokas iltasatujen lukija. Perheemme asuu Helsingin Vanhassakaupungissa, mutta Kontulassa syntyneenä ja Korsossa kasvaneena henkinen kotini on lähiöissä.

Vaikka vasemmistolaisuus on sukurasitteeni, ja olen lapsuudessani viipottanut Kultsan ja Sirolan opiston käytäviä, niin en ole puoluepoliittisen toiminnan kasvatti. Tähänastinen vaikuttamistyöni on tapahtunut sosiaalialan ammattilaisena, kaupungin organisaation sisällä asiakastyössä, rakenteellisessa työssä, kannanotoissa. Työni sosionomina on katuolosuhteissa tapahtuvaa sosiaalialan työtä, ja työssä näkemäni epäkohdat ovat vaikuttaneet innostukseeni osallistua kotikaupunkini kehittämiseen kuntapolitiikan kautta.

Luonnettani ja ajatusmaailmaani määrittäväksi piirteeksi nostaisin uskon tasa-arvoon, demokratiaan ja antiautoritaarisuuteen. En usko ismeihin, puhtaisiin opinkappaleisiin tai tunnusta auktoriteetteja. Pyrin elämään niin, että en katso ihmisiä ylös tai alaspäin. En fanita, enkä ylenkatso. Jännitän hyvin harvoin eteen tulevia tilanteita ja ihmisiä en juuri koskaan. Juttelen kollegalleni samalla tavalla kuin esimiehelleni, jolle juttelen samalla tavalla kuin kadulla kohtaamalleni asiakkaalle, yksikkömme päällikölle tai kaupunkimme pormestarille. Arvostan ihmisiä lähtökohtaisesti, mutta en heidän asemansa vaan ihmisyytensä takia. Ensikohtaamisen jälkeen arvostusta määrittävät aseman sijaan teot.

Minun Helsinkini on sosiaalisesti oikeudenmukainen. Minun Helsingissäni osallisuus kuuluu kaikille ja marginaalissa olevien ja yhteiskunnan syrjäyttämien jäsenien osallisuuden ja oman äänen vahvistaminen on keskeistä. Minun Helsinkini harjoittaa inhimillistä päihde- ja mielenterveyspolitiikka sekä pyrkii tarjoamaan tarvittavia palveluita kaikille kuntalaisille. Minun Helsingissäni kaupungin onnistuminen mitataan siinä, kuinka se kohtelee heikoimmassa asemassa olevia asukkaitaan.

Minun Helsinkini pyrkii aktiivisesti estämään alueellista segregaatiota, huolehtii kaupunginosien ja lähiöiden palveluista ja elinvoimaisuudesta. Minun Helsinkini panostaa kohtuuhintaiseen omaan asunnontuotantoon. Minun Helsinkini ei pyri liian tiiviiseen kaupunkirakenteeseen, vaan huolehtii lähiluonnon ja kaupunkilaisten luontosuhteen säilymisestä kaupungin kasvupaineesta huolimatta. Minun Helsinkini on monikulttuurinen ja pääkaupungin monikulttuurisuuden tulee näkyä palvelurakenteessa, asiakastyö tehtävissä, kehittämistyössä, esimiestehtävissä ja valtuutetuissa.

Minun Helsingissäni kaupungin elinvoimaisuus ei rakennu muovisesta suursijoittajien ja pääoman kertakäyttökulttuurista, vaan elinvoimaisuus ja kulttuuri rakentuu pienyrittäjien, itsensä työllistäjien, aktiivisen kansalaistoiminnan ja yhdistystoiminnan sekä epäkaupallisten tilojen vuorovaikutuksessa. Minun Helsingissäni taloudelle on varattu rengin rooli. Minun Helsinkini ei ulkoista palveluitaan. Jo ulkopuolelta ostettujen ja kilpailutettujen palveluiden osalta Helsinkini huolehtii työnantajavelvoitteiden toteutumisesta. Minun Helsinkini huolehtii, että työstä maksetaan aina työehtosopimusten mukainen palkka.