Tämän vaalikauden viimeiset metrit tulevat pitkälti näyttämään, mitä vaikeasta koronan ja Ukrainan sodan varjostamasta vaalikaudesta jää käteen. Vasemmisto on vaalikauden aikana joutunut taipumaan moneen vaikeaan kompromissiin, ja vastapainoksi saanut joitakin onnistumisia esimerkiksi oppivelvollisuusikää ja aborttilainsäädäntöä koskevissa lainsäädäntöuudistuksissa. Tulossa on vielä ainakin tärkeä esitys uudeksi translaiksi (vaikka tämäkään esitys ei ole aivan vasemmiston tai asiaa ajavien järjestöjen toiveiden mukainen).

Yksi keskeinen asia, joka on saatava maaliin vielä tämän hallituskauden aikana, on esitys arvonnousuverosta. Arvonnousuvero on joutunut alusta saakka oikeiston hyökkäysten kohteeksi. Nyt kapuloita rattaisiin heittävä niin HS pääkirjoituksellaan ja VM:n Majanen sekä hallituspuolue Keskustan  Saarikko.

Arvonnousuveron vastustajat puhuvat maastapoistumisverosta ja esittävät sen vesittävän investoinnit Suomeen. Ulkomainen osaaja ei tulisi enää tule Suomeen, koska saattaa myöhemmin joutua maksamaan Suomessa asumisen ajalta omaisuutensa arvonnoususta veroa. Siis samantyypistä veroa, jota hän jo tällä hetkellä joutuisi maksamaan Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Ranskassa, Yhdysvalloissa ja monessa muussa länsimaassa. Näissä maissa siis on jo käytössä vastaava vero, jolla pyritään omalta vaatimattomalta osaltaan ehkäisemään verovälttelyä.

Osa maailman maista on jo herännyt taisteluun verovälttelyn kitkemiseksi, Suomi ei. Yhdenkään valtion ei pidä juosta verovälttelijöiden perässä tarjoamassa vapaalippua, aivan kuten ei myöskään pidä pyrkiä houkuttelemaan isoja kansainvälisiä yrityksiä Suomeen painamalla työn hintaa alas tai joustamalla ympäristönormeista. Yhdenkään itsekunnioitusta omaavan valtion ei pitäisi vastaavaan vedätykseen suostua.

Mitä arvonnousuvero ei ole

Oikeisto yrittää julkisessa keskustelussa jatkuvasti maalata mustaa valkoiseksi. Arvonnousuvero ei ole maastapoistumisvero. Se lankeaa maksettavaksi vasta omaisuuden myynnin yhteydessä ja vain siltä osin, kun arvonnousu on tapahtunut Suomessa. Arvonnousuvero ei aiheuta tuplaverotusta. Jos henkilön myydessä omaisuuttaan kohdemaa verottaa myyntivoittoja, ei Suomi tätä omaisuuden osuutta uudestaan verota. Ei siis tuplaveroa, vaan varmistus että verot maksetaan edes jonnekin.

Arvonnousuveroa vastustetaan myös sanomalla sen olevan vaikeasti toteutettava ja seurattava sekä verohyödyn olevan vain pieni suhteessa vaivaan. Tämänkaltainen vero on varmasti toteutettavissa, onhan se käytössä monissa Euroopan maissa. Suoraa verohyötyä on puolestaan vaikea laskea, koska tällä pyritään nimenomaan veronkierron ennaltaehkäisyyn, ei niinkään suureen suoraan tämän veron kautta kerättävään verohyötyyn.

Arvonnousuvero ei ole tarkoitettu estämään kenenkään Matti Meikäläisen muuttoa Kanarialle, vaan kohdistuu nimenomaan verovälttelijöihin ja heistäkin vain osaan. Esityksessä verotettavan omaisuuden alarajaksi on esitetty 500 000 euroa ja yksittäisessä luovutusvoitossa 100 000 euroa. Esitys koskee vain 5 vuotta muuttoa edeltäneen 10 vuoden aikana Suomessa asuneita henkilöitä. Ei siis henkilöitä, jotka tulevat lyhyelle komennukselle Suomeen. Eli tämä vero on nimenomaan tarkoitettu koskemaan sitä joukkoa suurituloisia, jotka piilottavat Suomessa asumisensa aikana ansaitsemansa omaisuuden vakuutuskuoreen ja muuttavat kirjansa verotuksellisista syistä johonkin veroparatiisiin.

Jos jotain keskituloista Suomalaista ärsyttää arvonnousuveron esittäminen, niin asiaa kannattaisi miettiä sitä kautta, että sinä maksat työstäsi palvelujärjestelmämme ylläpitämiseksi enemmän veroja jonkun muun verovälttelyn takia. Myös Suomessa kirjansa pitävä suurituloinen maksaa enemmän veroja toisen verovälttelyn takia. Miksi kukaan vastustaisi lakia verovälttelyn torjumiseksi?


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder