Psykiatria tarvitsee sekä avohoitoa että osastoja

Oulun yliopiston neurotieteen tutkijat ovat selvittäneet asumispalvelujen, psykiatristen sairaalapalvelujen ja avohoitopalvelujen käyttöä Suomessa vuosien 1996 ja 2018 välillä (Kalevan artikkeli 14.11.2022). Tulokset eivät ole yllättäviä. Psykiatrisia sairaalapaikkoja on ajettu alas koko tarkastelujakson ajan, mutta panostukset avohoitoon ovat alkaneet vasta 10 vuotta sitten. Panostus avohoitoon on ollut hitaampaa paitsi suhteessa sairaalapaikkojen Read more…